رهبر انقلاب: جهاد تبیین را جدی بگیرید مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم گفت: بارها گفتم، بازهم می‌گویم. در راس نقشه‌های دشمن تبلیغ است و علاج آن تبیین حقیقت است. دریافت ۲ MB

رهبر انقلاب: جهاد تبیین را جدی بگیرید

رهبر انقلاب: جهاد تبیین را جدی بگیرید

مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم گفت: بارها گفتم، بازهم می‌گویم. در راس نقشه‌های دشمن تبلیغ است و علاج آن تبیین حقیقت است.

دریافت ۲ MB


رهبر انقلاب: جهاد تبیین را جدی بگیرید