به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به پشتیبانی و حمایت همه جانبه شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران در تأمین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، گفت: انرژی تحویلی به صنعت فولاد در زمستان (از ابتدای دی ماه تاکنون) ٢٧.۶ […]

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به پشتیبانی و حمایت همه جانبه شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران در تأمین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، گفت: انرژی تحویلی به صنعت فولاد در زمستان (از ابتدای دی ماه تاکنون) ٢٧.۶ درصد، صنعت سیمان درصد٣٠.۵، صنایع فلزی ١٠.١ و مجموع صنایع انرژی بر کشور ١٨.٨ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین متوسط انرژی تحویلی به صنایع انرژی بر کشور از ابتدای امسال تاکنون در بخش فولاد ۵.٣ درصد، سیمان ٧.١ درصد، صنایع فلزی ۶.٩ درصد و مجموع مشترکین انرژی بر ۵.٩ درصد افزایش یافته است.