۲۲ دستگاه ارتباطی و استارلینک آژانس امنیت ملی آمریکا با ردیابی نیروهای امنیتی ایران ضبط شد. مقصد اصلی این دستگاه‌ها دفتر مولوی عبدالحمید در خیابان خیام زاهدان بوده است.

ردیابی محموله استارلینک از آمریکا تا دفتر مولوی عبدالحمید

۲۲ دستگاه ارتباطی و استارلینک آژانس امنیت ملی آمریکا با ردیابی نیروهای امنیتی ایران ضبط شد. مقصد اصلی این دستگاه‌ها دفتر مولوی عبدالحمید در خیابان خیام زاهدان بوده است.


ردیابی محموله استارلینک از آمریکا تا دفتر مولوی عبدالحمید – پایگاه خبری هشت صبح