پنجره مهر؛ رئیس جمهور: کارهای چند ساله در چند ماه انجام شد بوشهر- رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های حوزه آب استان بوشهر گفت: کارهای چند ساله در چند ماه انجام شد. دریافت ۱۰ MB به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در مراسم افتتاح طرح‌های آبرسانی استان بوشهر اظهار داشت: سدهایی […]

پنجره مهر؛

رئیس جمهور: کارهای چند ساله در چند ماه انجام شد

رئیس جمهور: کارهای چند ساله در چند ماه انجام شد

بوشهر- رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های حوزه آب استان بوشهر گفت: کارهای چند ساله در چند ماه انجام شد.

دریافت ۱۰ MB

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در مراسم افتتاح طرح‌های آبرسانی استان بوشهر اظهار داشت: سدهایی که در این سفر آب‌گیری شد از انتظارات و مطالبات مردم بود.

وی افزود: کارهای «های‌تک» که در کشور انجام شده زبانزد دنیا است. افتخارهای بزرگی در صنعت آب‌وبرقِ کشور رقم خورده است.

رئیس جمهور بیان کرد: ضمیمه‌کردن دانش به توانایی‌ها سبب شده که کشور در مسیر تحول و پیشرفت قرار گیرد.


رئیس جمهور: کارهای چند ساله در چند ماه انجام شد