رئیس جمهور: آرمان علی‌وردی، عزیز جهان اسلام است رئیس‌جمهور در دیدار شب یلدایی با خانواده شهید امنیت آرمان علی‌وردی گفت: خداوند متعال به این شهید گرانقدر صبر داد که قبل از شهادتش در مقابل هجمه‌های دشمنان و معاندین بایستد. دریافت ۲۴ MB

رئیس جمهور: آرمان علی‌وردی، عزیز جهان اسلام است

رئیس جمهور: آرمان علی‌وردی، عزیز جهان اسلام است

رئیس‌جمهور در دیدار شب یلدایی با خانواده شهید امنیت آرمان علی‌وردی گفت: خداوند متعال به این شهید گرانقدر صبر داد که قبل از شهادتش در مقابل هجمه‌های دشمنان و معاندین بایستد.

دریافت ۲۴ MB


رئیس جمهور: آرمان علی‌وردی، عزیز جهان اسلام است