رئیس‌جمهور در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی، توسعه و فعالان اقتصادی استان خوزستان: در دولت دبیرخانه‌ای فعال شده که روابط ارزی ایران با دنیا را تغییر می‌دهد. این دبیرخانه بندناف قدرت دلار را می‌بُرد تا هم ارزش پول ملی را بیشتر کند و هم باعث می‌شود فعالیت‌‌های بیشتری در منطقه داشته باشیم.

رئیس‌جمهور در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی، توسعه و فعالان اقتصادی استان خوزستان: در دولت دبیرخانه‌ای فعال شده که روابط ارزی ایران با دنیا را تغییر می‌دهد. این دبیرخانه بندناف قدرت دلار را می‌بُرد تا هم ارزش پول ملی را بیشتر کند و هم باعث می‌شود فعالیت‌‌های بیشتری در منطقه داشته باشیم.


رئیسی: ناف اقتصاد را از دلار قطع می‌کنیم