رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات قدرت‌های سلطه‌گر برای متوقف کردن ایران از طریق اعمال تحریم‌های ظالمانه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تبدیل تحریم‌ها و تهدیدها به فرصت، امروز به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پیشرفته‌ای دست یافته و آماده است آنها را در راستای توسعه روابط با بنگلادش تبادل کند.رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات قدرت‌های سلطه‌گر برای متوقف کردن ایران از طریق اعمال تحریم‌های ظالمانه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تبدیل تحریم‌ها و تهدیدها به فرصت، امروز به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پیشرفته‌ای دست یافته و آماده است آنها را در راستای توسعه روابط با بنگلادش تبادل کند.


رئیسی: جمهوری اسلامی با تبدیل تحریم‌ها به فرصت، به توانمندی‌های پیشرفته‌ای دست یافته