رئیس‌جمهور: جلوی کم‌فروشی رسمی گرفته شود حجت الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی استاندارد گفت:جلوی کم‌فروشی رسمی گرفته شود. زمانی ترازو بود و خریدار وزن کالا را می‌دید اما حالا این وظیفه سازمان استاندارد است. دریافت ۱۹ MB

رئیس‌جمهور: جلوی کم‌فروشی رسمی گرفته شود

رئیس‌جمهور: جلوی کم‌فروشی رسمی گرفته شود

حجت الاسلام رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی استاندارد گفت:جلوی کم‌فروشی رسمی گرفته شود. زمانی ترازو بود و خریدار وزن کالا را می‌دید اما حالا این وظیفه سازمان استاندارد است.

دریافت ۱۹ MB


رئیس‌جمهور: جلوی کم‌فروشی رسمی گرفته شود