بهادری جهرمی: دولت لایحه پیشگیری از رسوب کالاها درمبادی ورودی کشور را تصویب کرد سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هیئت وزیران لایحه پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری […]

بهادری جهرمی:

دولت لایحه پیشگیری از رسوب کالاها درمبادی ورودی کشور را تصویب کرد

دولت لایحه پیشگیری از رسوب کالاها درمبادی ورودی کشور را تصویب کرد

سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هیئت وزیران لایحه پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هیئت وزیران لایحه پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.

وی افزود: شفافیت در فروش و تعیین تکلیف برخط کالاهای متروکه، در کنار رفع معضل چند دهه‌ای انبار شدن کالاها در سازمان اموال تملیکی از فواید این مصوبه است.


دولت لایحه پیشگیری از رسوب کالاها درمبادی ورودی کشور را تصویب کرد