به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز و بعد از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از ابتدای جلسه علنی صبح امروز به بررسی کلیات لایحه برنامه پرداخت. باید هماهنگی و همدلی در صحن و کمیسیون تلفیق بین دولت و مجلس شورای اسلامی وجود داشته […]


به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز و بعد از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از ابتدای جلسه علنی صبح امروز به بررسی کلیات لایحه برنامه پرداخت. باید هماهنگی و همدلی در صحن و کمیسیون تلفیق بین دولت و مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: پیشنهادات نمایندگان که مغایرت داشته باشد، نباید مطرح شود. دولت بودجه سال ۱۴۰۳ را بر اساس برنامه تدوین می‌کند که باید اولین بخش بودجه در آبان ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، لذا وقت دولت هم کم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات کمیسیون تلفیق از نماز مغرب تا ۱۰ تا ۱۱ شب تشکیل می‌شود. ۱۲۱ ماده الحاقی هم به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد که از همین امروز باید به بررسی موارد ارجاعی بپردازند.


دولت بودجه سال آینده را بر اساس برنامه هفتم تدوین می‌کند – پایگاه خبری هشت صبح