دعای سی و نهم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای طلب عفو و بخشش است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای سی و نهم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای طلب عفو و بخشش است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای سی و نهم صحیفه سجادیه