معاون هماهنگ کننده سپاه: دست از خون‌خواهی حاج قاسم نخواهیم کشید سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: خون‌بهای حاج قاسم سلیمانی آزادی قدس و فلسطین است. دریافت ۱۹ MB

معاون هماهنگ کننده سپاه:

دست از خون‌خواهی حاج قاسم نخواهیم کشید

دست از خون‌خواهی حاج قاسم نخواهیم کشید

سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: خون‌بهای حاج قاسم سلیمانی آزادی قدس و فلسطین است.

دریافت ۱۹ MB


دست از خون‌خواهی حاج قاسم نخواهیم کشید