پایگاه خبری هشت صبح : محمدسعید اسعدیان دستیار قالیباف در توییتی نوشت: در مظلومیت نظام همین بس که کسی که  ۸ سال رییس دولت بوده، با تکرار ۸سال بدترین دولت پس از انقلاب را سرکار آورده و جریان سیاسی اش  ۸سال مدیران  دولت پس از جنگ بودند، شده مطالبه گر چرایی وضع موجود. جناب آقای […]

پایگاه خبری هشت صبح :

محمدسعید اسعدیان دستیار قالیباف در توییتی نوشت:

در مظلومیت نظام همین بس که کسی که  ۸ سال رییس دولت بوده، با تکرار ۸سال بدترین دولت پس از انقلاب را سرکار آورده و جریان سیاسی اش  ۸سال مدیران  دولت پس از جنگ بودند، شده مطالبه گر چرایی وضع موجود.
 
جناب آقای خاتمی از آن بالاها بیایید کف جامعه، ببینید حنای‌تان دیگر رنگی ندارد


دستیار قالیباف: در مظلومیت نظام همین بس که کسی که ۸ سال رییس دولت بوده، شده مطالبه گر چرایی وضع موجود / حنای خاتمی دیگر رنگی ندارد