فرمانده هنگ مرزی سراوان از دستگیری ۶۸۱ نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در مرز ایران و پاکستان در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

فرمانده هنگ مرزی سراوان از دستگیری ۶۸۱ نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در مرز ایران و پاکستان در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد.


دستگیری ۶۸۱ تبعه غیرمجاز در مرزهای سیستان‌وبلوچستان