وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با اشراف اطلاعاتی تعدادی از لیدر‌های تجمعات ضد ایرانی خارج از کشور را دستگیر کرد.


وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با اشراف اطلاعاتی تعدادی از لیدر‌های تجمعات ضد ایرانی خارج از کشور را دستگیر کرد.


دستگیری چند لیدر‌ تجمعات ضدایرانی خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات+فیلم