دستور مهم رهبر انقلاب برای اصلاح قانون خدمت سربازی توضیحات قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنگری خدمت سربازی و دستور رهبر انقلاب در این خصوص را مشاهده می‌کنید. دریافت ۵ MB

دستور مهم رهبر انقلاب برای اصلاح قانون خدمت سربازی

دستور مهم رهبر انقلاب برای اصلاح قانون خدمت سربازی

توضیحات قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنگری خدمت سربازی و دستور رهبر انقلاب در این خصوص را مشاهده می‌کنید.

دریافت ۵ MB


دستور مهم رهبر انقلاب برای اصلاح قانون خدمت سربازی