در جریان سفر به عمان؛ دریادار ایرانی با وزیر مکتب سلطانی عمان دیدار کرد فرمانده نیروی دریایی ارتش که به کشور عمان سفر کرده است، با وزیر مکتب سلطانی این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار با «سلطان بن محمد النعمانی» وزیر […]

در جریان سفر به عمان؛

دریادار ایرانی با وزیر مکتب سلطانی عمان دیدار کرد

دریادار ایرانی با وزیر مکتب سلطانی عمان دیدار کرد

فرمانده نیروی دریایی ارتش که به کشور عمان سفر کرده است، با وزیر مکتب سلطانی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار با «سلطان بن محمد النعمانی» وزیر مکتب سلطانی عمان در خصوص همکاری‌های فیمابین تبادل نظر کرد.

براساس این گزارش، دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه ۳۰ بهمن ماه وارد مسقط، پایتخت عمان شد و از سوی دریابان ستاد «سیف بن ناصر الرحبی» فرمانده نیروی دریایی عمان و علی نجفی سفیر ایران مورد استقبال قرار گرفت.


دریادار ایرانی با وزیر مکتب سلطانی عمان دیدار کرد