مدافع استقلال با بیان اینکه داور دو امتیاز را از استقلال گرفت گفت: هیچ حرفی نمی‌توانم در مورد بازی بزنم.

مدافع استقلال با بیان اینکه داور دو امتیاز را از استقلال گرفت گفت: هیچ حرفی نمی‌توانم در مورد بازی بزنم.


داور استقلال را نابود کرد/ حرفی برای گفتن باقی نمانده است