جواد اسفنجانی، مربی کشتی ایرانی مقیم ژاپن می‌گوید دوست دارد با قهرمانی فرزندانش پرچم ایران را در کشور ژاپن بالا ببرد.

جواد اسفنجانی، مربی کشتی ایرانی مقیم ژاپن می‌گوید دوست دارد با قهرمانی فرزندانش پرچم ایران را در کشور ژاپن بالا ببرد.


داستان جالب ۶ کشتی‌گیر ایرانی در ژاپن