مجلس امروز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد؛ آنطور که پورابراهیمی گفت: اخذ مالیات در قالب این طرح به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی کند به‌عنوان مثال یک خانواده ۴ نفره می‌تواند ۴ خانه و ۴ خودرو داشته باشد و شامل مالیات نشود.

مجلس امروز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد؛ آنطور که پورابراهیمی گفت: اخذ مالیات در قالب این طرح به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی کند به‌عنوان مثال یک خانواده ۴ نفره می‌تواند ۴ خانه و ۴ خودرو داشته باشد و شامل مالیات نشود.


دارندگان طلا، ارز، خودرو و مسکن باید مالیات بدهند؟