محمدجواد حاج‌علی‌اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران تاکید کرد: اگر بر اثر نوع لباس من و رعایت نکردن حریم عفاف و حجاب و کاهش پوشش و استفاده از زینت های غیرمجاز دلی بلرزد و کسی به گناه بیفتد، از مصادیق ضرر است و بی مسئولیتی اجتماعی است و چنین شخص بی حیا و بی […]محمدجواد حاج‌علی‌اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران تاکید کرد: اگر بر اثر نوع لباس من و رعایت نکردن حریم عفاف و حجاب و کاهش پوشش و استفاده از زینت های غیرمجاز دلی بلرزد و کسی به گناه بیفتد، از مصادیق ضرر است و بی مسئولیتی اجتماعی است و چنین شخص بی حیا و بی عفت و بی حجاب در برابر همه ضررهای مادی و معنوی که به دیگران وارد می شود ضامن و مسئول است.  


خطیب نماز جمعه تهران: کاش می‌دانستیم ویروس بی‌حیایی و بی‌عفتی به مراتب از ویروس کرونا خطرناک‌تر است / اگر بر اثر نوع لباس و رعایت نکردن حجاب، دلی بلرزد و کسی به گناه بیفتد، شخص بی‌حجاب مسئول است