انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شاناز ابراهیم، همسر رئیس‌جمهور عراق در تهران دیدار و بر ضرورت افزایش همکاری‌های دو جانبه در حوزه بانوان تاکید کرد.

انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شاناز ابراهیم، همسر رئیس‌جمهور عراق در تهران دیدار و بر ضرورت افزایش همکاری‌های دو جانبه در حوزه بانوان تاکید کرد.


«خزعلی» با همسر رییس‌جمهور عراق دیدار کرد