تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد با پیگیری و اجرای پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه، یکی از مهمترین مشکلات دریاچه یعنی کاهش میزان ورود آب تا حد قابل توجهی حل شده است.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد با پیگیری و اجرای پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه، یکی از مهمترین مشکلات دریاچه یعنی کاهش میزان ورود آب تا حد قابل توجهی حل شده است.


خبر خوش سازمان فضایی درباره دریاچه ارومیه