پایگاه خبری هشت صبح : پایگاه خبری هشت صبح پیرو انتشار خبری با عنوان «اقدامات دولت سیزدهم اثرگذار است» اصلاحیه‌ای  منتشر کرد. این خبرگزاری اعلام کرد: در پی انتشار خبری با عنوان «اقدامات دولت سیزدهم اثرگذار است» در خبرگزاری به دلیل خطای خبرنگار و بروز برخی اشتباهات تایپی در این خبر، آمار اشتغال در دولت سیزدهم […]

پایگاه خبری هشت صبح :

پایگاه خبری هشت صبح پیرو انتشار خبری با عنوان «اقدامات دولت سیزدهم اثرگذار است» اصلاحیه‌ای  منتشر کرد.

این خبرگزاری اعلام کرد: در پی انتشار خبری با عنوان «اقدامات دولت سیزدهم اثرگذار است» در خبرگزاری به دلیل خطای خبرنگار و بروز برخی اشتباهات تایپی در این خبر، آمار اشتغال در دولت سیزدهم به نقل از امام جمعه موقت شیراز اشتباه اعلام شد. بر این اساس ضمن پوزش، آمار اعلام شده از سوی ایشان در خبر اصلاح شد.


پایگاه خبری هشت صبح در مورد خبر ۲۰ میلیون شغل: به دلیل خطای خبرنگار و بروز برخی اشتباهات تایپی آمار اشتغال در دولت سیزدهم به نقل از امام جمعه موقت شیراز اشتباه اعلام شد/ عذرخواهی می‌کنیم