بر اساس گزارش منابع روسی امروز پنجشنبه یک پهپاد اوکراینی به یک انبار نفت در منطقه بریانسک Bryansk روسیه حمله کرده است.

بر اساس گزارش منابع روسی امروز پنجشنبه یک پهپاد اوکراینی به یک انبار نفت در منطقه بریانسک Bryansk روسیه حمله کرده است.


حمله پهپادی اوکراینی به یک انبار نفت روسیه