حمله هواداران عمران خان به اقامتگاه نخست وزیر پاکستان، انتقاد غیرمنتظره چین از رفتار طالبان با زنان افغان، برگزاری مانور نظامی مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان، رأی ضدایرانی پارلمان سوئد علیه سپاه و دستگیری چهار مقام سابق کره جنوبی به اتهام افشای اطلاعات حساس به کره شمالی، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

حمله هواداران عمران خان به اقامتگاه نخست وزیر پاکستان، انتقاد غیرمنتظره چین از رفتار طالبان با زنان افغان، برگزاری مانور نظامی مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان، رأی ضدایرانی پارلمان سوئد علیه سپاه و دستگیری چهار مقام سابق کره جنوبی به اتهام افشای اطلاعات حساس به کره شمالی، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.


حمله هواداران عمران خان به اقامتگاه نخست وزیر پاکستان/ انتقاد غیرمنتظره چین از رفتار طالبان با زنان افغان/ برگزاری مانور نظامی مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان/ رأی ضدایرانی پارلمان سوئد علیه سپاه