در جریان بررسی بودجه صورت گرفت؛ حمایت مجلس از بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان مجلس شورای اسلامی مصوب کرد سازمان بیمه سلامت نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر اقدام کند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه […]

در جریان بررسی بودجه صورت گرفت؛

حمایت مجلس از بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان

حمایت مجلس از بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان

مجلس شورای اسلامی مصوب کرد سازمان بیمه سلامت نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید و خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد داشت.

به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر ۲۰ درصد از اسناد دارویی داروخانه‌ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند.


حمایت مجلس از بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان