«الیور استون» فیلمساز آمریکایی حمایت سرسختانه خود را از انرژی هسته ای در مواجهه با بحران فزاینده آب و هوا ابراز کرده و از ولادیمیر پوتین به عنوان یک رهبر بزرگ نام برد.

«الیور استون» فیلمساز آمریکایی حمایت سرسختانه خود را از انرژی هسته ای در مواجهه با بحران فزاینده آب و هوا ابراز کرده و از ولادیمیر پوتین به عنوان یک رهبر بزرگ نام برد.


حمایت الیور استون، کارگردان جنجالی آمریکایی از پوتین و انرژی هسته‌ای