«علیرضا منصوریان» سرمربی فولاد: قصد پنهان کردن چیزی را ندارم. ما هم شنیده‌ایم که قطر به دنبال محمدامین حزباوی است و پیشنهاد شهروندی دادند تا او بتواند برای تیم ملی این کشور بازی کند. خود حزباوی علاقه دارد تحت لوای پرچم کشورمان بازی کند و وقتی این شایعات را شنید به شدت ناراحت شد؛ از طرفی امیر قلعه‌نویی هم روی او نظر مثبتی دارد و اجازه نمی‌دهیم چنین ستاره‌ای از کشور خارج شود.

«علیرضا منصوریان» سرمربی فولاد: قصد پنهان کردن چیزی را ندارم. ما هم شنیده‌ایم که قطر به دنبال محمدامین حزباوی است و پیشنهاد شهروندی دادند تا او بتواند برای تیم ملی این کشور بازی کند. خود حزباوی علاقه دارد تحت لوای پرچم کشورمان بازی کند و وقتی این شایعات را شنید به شدت ناراحت شد؛ از طرفی امیر قلعه‌نویی هم روی او نظر مثبتی دارد و اجازه نمی‌دهیم چنین ستاره‌ای از کشور خارج شود.


حزباوی پیشنهاد پوشیدن پیراهن تیم ملی قطر را رد کرد