در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند./علی حدادی اصل

در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند./علی حدادی اصل


حاشیه هیئت دولت