موسسه مصاف: “صدها نفر از بهترین جوانان این مملکت در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، زیر پرچم مصاف به مدیریت آقای رائفی‌پور، به‌طور شبانه‌روزی مشغول کار و مطالعه و پژوهش هستند.”

موسسه مصاف: "صدها نفر از بهترین جوانان این مملکت در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، زیر پرچم مصاف به مدیریت آقای رائفی‌پور، به‌طور شبانه‌روزی مشغول کار و مطالعه و پژوهش هستند."


جوابیه موسسه مصاف و علی اکبر رائفی پور به یادداشت عصرایران