بهادری‌جهرمی: جمعی از اعضای دولت با خانواده شهدای اخیر امنیت دیدار کردند سخنگوی دولت گفت: همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) جمعی از اعضای دولت و استانداران با حضور در منازل شهدای اخیر امنیت با خانواده آنان دیدار و سلام رئیس جمهور را به خانواده ایشان ابلاغ کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد […]

بهادری‌جهرمی:

جمعی از اعضای دولت با خانواده شهدای اخیر امنیت دیدار کردند

جمعی از اعضای دولت با خانواده شهدای اخیر امنیت دیدار کردند

سخنگوی دولت گفت: همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) جمعی از اعضای دولت و استانداران با حضور در منازل شهدای اخیر امنیت با خانواده آنان دیدار و سلام رئیس جمهور را به خانواده ایشان ابلاغ کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) جمعی از اعضای دولت و استانداران با حضور در منازل شهدای اخیر امنیت با خانواده آنان دیدار و سلام رئیس جمهور را به خانواده ایشان ابلاغ کردند.

وی در ادامه این مطلب آورده است: توفیق پیدا کردم و روز زن را حضوراً به مادر شهید دهه هشتادی، مهدی زاهدلویی تبریک گفتم.


جمعی از اعضای دولت با خانواده شهدای اخیر امنیت دیدار کردند