بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی جزئیات کارمزدهای خرید کارتی در سال جدید اعلام شد. دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان از این پس بر اساس جزئیات اعلام شده کارمزد پرداخت خواهند کرد.

بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی جزئیات کارمزدهای خرید کارتی در سال جدید اعلام شد. دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان از این پس بر اساس جزئیات اعلام شده کارمزد پرداخت خواهند کرد.


جزییات کارمزدهای جدید خرید کارتی اعلام شد