روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان اعلام کرد: بیمارستان شهر کوهدشت به دلیل عدم تصفیه فاضلاب بیمارستانی و تهدید علیه بهداشت عمومی به پرداخت ۹۶۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان اعلام کرد: بیمارستان شهر کوهدشت به دلیل عدم تصفیه فاضلاب بیمارستانی و تهدید علیه بهداشت عمومی به پرداخت ۹۶۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.


جریمه یک بیمارستان به دلیل تهدید بهداشت عمومی