وزیر امور اقتصادی و دارایی: جداول کلان بودجه ۱۴۰۲ آماده است سید احسان خاندوزی گفت: بودجه سال آینده در ۱۸ جلسه فوق‌العاده در دولت به‌صورت ویژه بررسی شد و امسال تفصیلی‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این علت زمان‌بر شدن آن است. دریافت ۳۰ MB

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

جداول کلان بودجه ۱۴۰۲ آماده است

جداول کلان بودجه ۱۴۰۲ آماده است

سید احسان خاندوزی گفت: بودجه سال آینده در ۱۸ جلسه فوق‌العاده در دولت به‌صورت ویژه بررسی شد و امسال تفصیلی‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این علت زمان‌بر شدن آن است.

دریافت ۳۰ MB


جداول کلان بودجه ۱۴۰۲ آماده است