به گزارش پایگاه خبری هشت صبح به نقل از ایسنا، در حکم محمدباقر ذوالقدر آمده است: «جناب آقای سید یاسر جبرائیلینظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام منصوب می‌شوید.امیداست با استمداد از عنایت و الطاف الهی و جدیت […]

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح به نقل از ایسنا، در حکم محمدباقر ذوالقدر آمده است:

«جناب آقای سید یاسر جبرائیلی
نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام منصوب می‌شوید.
امیداست با استمداد از عنایت و الطاف الهی و جدیت و پشتکار خود در انجام وظایف و ماموریت‌های محوله قرین توفیق باشید.»


جبرائیلی در مجمع پُست جدید گرفت – پایگاه خبری هشت صبح