هشت صبح: فرزاد ایل بیگی- اگر جامعه امروز ایران با نسل جدیدی روبرو باشد آیا لازم است به فکر تدابیر جدید و انجام اقدامات اساسی در واکنش به این موضوع مهم اجتماعی بود؟ مانند همه جوامع دنیا جامعه ی ایران هم در این سال ها دچار دگرگونی های متفاوتی شده است اعم از فرهنگی، اجتماعی، […]

هشت صبح: فرزاد ایل بیگی- اگر جامعه امروز ایران با نسل جدیدی روبرو باشد آیا لازم است به فکر تدابیر جدید و انجام اقدامات اساسی در واکنش به این موضوع مهم اجتماعی بود؟

مانند همه جوامع دنیا جامعه ی ایران هم در این سال ها دچار دگرگونی های متفاوتی شده است اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که همه ی این موضوعات در شکل گیری تفکرات نسل جدید موسوم به (دهه هشتادی ها) اثر گذار بوده است. هر نسل شامل گروهی می شوند که در بازه زمانی مشخصی متولد می شوند و شرایط تاریخی و مکانی بر شکل گیری علایق و خلقیات آنها تاثیر می گذارد از این رو تفاوت هایی بین اخلاقیات پدر بزرگان و مادر بزرگان، پدران و مادران و فرزندان به وجود می آید.

فاصله نسلی باعث تغییراتی در خلق و خوی نسل ها می شود به این صورت که سلیقه ها و نوع تفکر و پوشش و عملکرد و گفتار و همه امورات شخص را دچار دگرگونی می کند این فاصله ها اگر مورد توجه قرار نگیرد ممکن است به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود و در پی آن شکاف نسلی و مشکلات ناشی از آن را به وجود آورد.


ضربه اصلی این وقایع را کانون خانواده متحمل می شود و به دنبال آن وارد جامعه می شود روابط این نسل با اعضای خانواده و به ویژه پدر و مادر ها رو به سردی و خشونت می گراید. ویژگی بارز این نسل این است که به عبارتی زیر بار حرف زور نمی روند و لازم است زمینه گفتگو و تعامل را با آنها چه در کانون خانواده چه در جامعه پیش گرفت و با فرهنگ سازی و آموزش صحیح و متناسب با شرایط و خلق و خوی شان جامعه را رو به جلو حرکت داد.

بنا بر  مصاحبه ای که خبر گزاری ایلنا با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری انجام داد: وی به این نکته اشاره می‌کند به تعبیری نشان دهنده این حقیقت است که شرایط زمانی باعث به وجود آمدن نسلی شده است که حاضر به پذیرش اقتدارگرایی و الگوهای سنتی چه در خانواده و چه در جامعه نمی باشند و در صورت نادیده گرفته شدن این تغییرات و برخوردهای خشن و بازدارنده در مقابل آنها شاهد رفتارهای خشونت آمیز بیشتری در جامعه خواهیم بود.

در پایان این مطلب می توان با بازنگری کلی قانون اساسی متناسب با شرایط فعلی جامعه و نسل جدید و ملزم بودن دستگاه های اجرایی به اقدام دقیق بر طبق قانون اساسی همچنین شنیدن صدای جامعه و مطالبات آن‌ها در فضایی آرام و به دور از خشونت و ملزم کردن مسئولین به پاسخگو بودن به نوع و نحوه عملکرد خود در برابر مردم، اقدامات و راهکارهایی در راستای کسب رضایت آحاد مردم برای این تغییر به وجود آمده انجام داد لذا برای جامعه ایران حیاتی است که با تعمق بیشتر با این موضوع برخورد شود.


جامعه ایران و تغییرات نسل ها