جاسوس موساد در دامِ سازمان اطلاعات سپاه کرمان جاسوس موساد که قصد عملیات خرابکارانه داشت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان کرمان دستگیر شد. دریافت ۲۵ MB

جاسوس موساد در دامِ سازمان اطلاعات سپاه کرمان

جاسوس موساد در دامِ سازمان اطلاعات سپاه کرمان

جاسوس موساد که قصد عملیات خرابکارانه داشت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان کرمان دستگیر شد.

دریافت ۲۵ MB


جاسوس موساد در دامِ سازمان اطلاعات سپاه کرمان