معاون استاندار البرز و سرپرست فرمانداری ویژه کرج گفت: جاده قدیم کرج – چالوس در محدوده استان البرز همچنان بسته است.

معاون استاندار البرز و سرپرست فرمانداری ویژه کرج گفت: جاده قدیم کرج – چالوس در محدوده استان البرز همچنان بسته است.


جاده کرج  –  چالوس همچنان بسته است