به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، کاخ سفید و سازمان سیا از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده اند اما یکی از مقامات آمریکایی گفت که برنز در این سفر با مقامات ارشد اطلاعاتی چین دیدار کرده است.

%content%


تکاپوی واشنگتن برای بهبود روابط با چین با سفر مخفیانه رئیس سیا به پکن