پایگاه خبری هشت صبح _ هفدهمین جلسه علنی مجلس (دهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) هفدهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد. بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه […]

پایگاه خبری هشت صبح _ هفدهمین جلسه علنی مجلس (دهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) هفدهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

نمایندگان درابتدای جلسه علنی امروز و قبل از ورود به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت با اصلاحات صورت گرفته در طرح مجلس که به سازوکار تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور برمی‌گشت، موافقت کردند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در هشتمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.

مشوق قانونی مجلس برای مشترکان کم مصرف خانگی و صنعتی برق و گاز/صرفه جویی کنید؛ گواهی دریافت کنید

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ لایحه مذکور با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اعطای گواهی

معادل انرژی صرفه جویی شده به که مصرف انرژی خود را نسبت به سال قبل کاهش داده اند

در بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ این لایحه آمده است: به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق ساز وکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بها بازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند.

۱- گواهی‌ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بها بازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج درگواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

۲- آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی، به نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس ساز و کاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می‌کند، بر اساس قرارداد‌های معتبر با مصرف کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی، اقدام نمایند.

نمایندگان در ادامه با حذف تبصره بند پ ماده ۴۶ موافقت کردند.

براساس تبصره حذف شده؛ در مورد انرژی مصرفی خودرو‌های سواری شخصی، به میزان صرفه جویی انجام شده توسط هر شناسه (کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که درآیین نامه تعیین می‌شود، گواهی صرفه جویی انرژی برای مالک خودرو صادرمی شود.

همچنین نمایندگان با جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ لایحه مذکور موافقت کردند.

در جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ این لایحه آمده است: در مورد طرح (پروژه)‌های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاری‌ها را در صورت انجام هر واحد از کار‌های موضوع طرح‌های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کار‌های موضوع قرارداد این بند توسط «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است. در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه بازار بهینه سازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مجلس برای تحول در حوزه جمع آوری گاز‌های مشعل؛ جریمه در انتظار مستنکفین عدم جمع آوری گاز‌های فلر

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ت و بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ لایحه مذکور با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ت ماده ۴۶ این لایحه آمده است: شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده قابل تبدیل شدن به گواهی از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان بند ث ماده ۴۶ لایحه مذکور را با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بند ث ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گاز‌های مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (%۵) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (%۷۵) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می‌گردد. در مورد گاز‌های مشعلی که جمع آوری آن‌ها طی قرارداد‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قرارداد‌های منعقد شده محاسبه می‌گردد. در صورت استنکاف شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گاز‌های مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکت‌های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور می‌گردد. آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

توافق اولیه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان حاصل شد حاصل شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: از یک توافق اولیه برای افزایش حقوق بازنشستگان و حرکت به سمت متناسب سازی حقوق آن‌ها با شاغلین در جلسه شب گذشته دولت و مجلس خبر داد.

محسن زنگنه در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با بازنشستگان و توافقات صورت گرفته در این بخش با دولت گفت: به جهت اهمیت بحث معیشت و حقوق بازنشستگان مواد مربوط به صندوق‌ها و همچنین بازنشستگان از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و قرار است این موارد در کمیسیون تلفیق مطرح شود.

وی افزود: شب گذشته ما یک جلسه ۳ ساعتی را با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه داشتیم الحمدلله در این جلسه به یک توافق اولیه برای افزایش حقوق بازنشستگان و حرکت به سمت متناسب سازی حقوق آن‌ها با شاغلین رسیدیم که ان شاءالله قرار شد متن جمع بندی آن آماده شده و امروز بعد از ظهر در کمیسیون تلفیق مطرح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: تلاش ما بر این اساس است که ان شاءالله تا پایان برنامه هفتم بتوانیم بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان با معیشت و شرایط را محقق کنیم.

 

این خبر تکمیل می شود….


توافق اولیه دولت و مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان /مشوق قانونی مجلس برای مشترکان کم مصرف خانگی و صنعتی برق و گاز/صرفه جویی کنید؛ گواهی دریافت کنید – پایگاه خبری هشت صبح