تغییر معاون اول رئیس جمهور تکذیب شد پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر معاون اول رئیس‌جمهور را از اساس کذب خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، سایت دولت خبر تغییر معاون اول رئیس‌جمهور را تکذیب کرد و نوشت: ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر معاون اول رئیس‌جمهور از اساس کذب است و هیچ […]

تغییر معاون اول رئیس جمهور تکذیب شد

تغییر معاون اول رئیس جمهور تکذیب شد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر معاون اول رئیس‌جمهور را از اساس کذب خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت دولت خبر تغییر معاون اول رئیس‌جمهور را تکذیب کرد و نوشت: ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر معاون اول رئیس‌جمهور از اساس کذب است و هیچ تصمیمی در دولت در این زمینه وجود ندارد.

در ادامه این تکذیبیه آمده است: مخبر با انگیزه مضاعف و تلاش شبانه روزی در دولت مشغول به فعالیت است.


تغییر معاون اول رئیس جمهور تکذیب شد