نماینده مردم تفرش در مجلس: تعیین تکلیف بازار خودرو دغدغه اصلی مجلس است اراک- نماینده مردم تفرش در مجلس گفت: افزایش قیمت ثانیه‌ای و کیفیت پایین تولید خودرو یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس است. ولی الله بیات در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به بازار خودرو گفت: سال گذشته مجلس مصوبه‌ای برای ورود خودروهای […]

نماینده مردم تفرش در مجلس:

تعیین تکلیف بازار خودرو دغدغه اصلی مجلس است

تعیین تکلیف بازار خودرو دغدغه اصلی مجلس است

اراک- نماینده مردم تفرش در مجلس گفت: افزایش قیمت ثانیه‌ای و کیفیت پایین تولید خودرو یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس است.

ولی الله بیات در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به بازار خودرو گفت: سال گذشته مجلس مصوبه‌ای برای ورود خودروهای خارجی با هدف ایجاد رقابت در بازار فروش و تولید داخلی خودرو ارائه داد اما دولت هم جهت با مصوبه مجلس حرکت نکرد.

وی افزود: افزایش قیمت ثانیه‌ای و کیفیت پایین تولید خودرو یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس است، اگرچه تاکنون جلسات غیر علنی با متولیان خودرو صورت گرفته اما متأسفانه دلیل قانع کننده‌ای ارائه ندادند.

نماینده مردم تفرش در مجلس تصریح کرد: به همین منظور استیضاح وزیر صمت به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی با تاکید بربازنگری دولت در برنامه بازار خودرو گفت: دولت باید به صورت ویژه در بازار خودرو برنامه شفافی ارائه بدهد که شاهد افزایش آمار تصادفات نباشیم بعد معاینه فنی علت اصلی تصادفات را نقص خودرو تشخیص می‌دهند.


تعیین تکلیف بازار خودرو دغدغه اصلی مجلس است