ده‌ها هزار نفر از شهرک‌نشینان امشب برای هفدهمین هفته متوالی علیه طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.

ده‌ها هزار نفر از شهرک‌نشینان امشب برای هفدهمین هفته متوالی علیه طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.


تظاهرات گسترده علیه دولت نتانیاهو