تطهیر جلاد ساواک یا اعتراف به شکنجه در رسانه‌های معاند فارسی‌زبان پرویز ثابتی، که در زمان پهلوی ریاست اداره کل سوم ساواک و رئیس ساواک تهران را در اختیار داشت از خشن‌ترین عوامل رژیم پهلوی به شمار می‌رفت. دریافت ۱۵ MB

تطهیر جلاد ساواک یا اعتراف به شکنجه در رسانه‌های معاند فارسی‌زبان

تطهیر جلاد ساواک یا اعتراف به شکنجه در رسانه‌های معاند فارسی‌زبان

پرویز ثابتی، که در زمان پهلوی ریاست اداره کل سوم ساواک و رئیس ساواک تهران را در اختیار داشت از خشن‌ترین عوامل رژیم پهلوی به شمار می‌رفت.

دریافت ۱۵ MB


تطهیر جلاد ساواک یا اعتراف به شکنجه در رسانه‌های معاند فارسی‌زبان