امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت بورس ایران در حالی به پایان رسید که شاخص کل افت سنگینی را تجربه کرد. در روز قرمز بورس، کدام نماد‌ها ورود پول حقیقی را داشتند؟

امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت بورس ایران در حالی به پایان رسید که شاخص کل افت سنگینی را تجربه کرد. در روز قرمز بورس، کدام نماد‌ها ورود پول حقیقی را داشتند؟


ترین‌های بورس ایران ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲