رئیس پلیس راه گیلان، با اشاره به ترافیک سنگین ورودی رودبار به دلیل خروج مسافران از استان، گفت: در داخل شهر رودبار نیز به دلیل پارک دوبل و توقف آنی خودروها شاهد بار ترافیک هستیم.

رئیس پلیس راه گیلان، با اشاره به ترافیک سنگین ورودی رودبار به دلیل خروج مسافران از استان، گفت: در داخل شهر رودبار نیز به دلیل پارک دوبل و توقف آنی خودروها شاهد بار ترافیک هستیم.


ترافیک سنگین در ورودی رودبار/ مسافران در حال خروج هستند