رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: با تشدید گرانی و محدودیت در تأمین نهاده دامی پیش بینی می‌شود که مرغداران تولید کننده مرغ‌های تخم گذار با چالش جدی کمبود نقدینگی مواجه شوند و همین موضوع باعث افزایش قیمت و کمبود تخم مرغ در بازار مصرف خواهد شد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: با تشدید گرانی و محدودیت در تأمین نهاده دامی پیش بینی می‌شود که مرغداران تولید کننده مرغ‌های تخم گذار با چالش جدی کمبود نقدینگی مواجه شوند و همین موضوع باعث افزایش قیمت و کمبود تخم مرغ در بازار مصرف خواهد شد.


تخم مرغ گران می‌شود؟