در صحن مجلس مطرح شد؛ تخلف سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع اشتغال‌زایی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام شد که با تخلف سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع اشتغال‌زایی، بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود. به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در […]

در صحن مجلس مطرح شد؛

تخلف سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع اشتغال‌زایی

تخلف سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع اشتغال‌زایی

در جلسه علنی امروز مجلس اعلام شد که با تخلف سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع اشتغال‌زایی، بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این باره، گفت: در سالی که همه تولیدکنندگان کشور امیدوار بودند تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما با تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره ۱۸، متأسفانه بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.


تخلف سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع اشتغال‌زایی