با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۵ قانونی برای انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث طراحی  و اجرا شده است، این بیمه نامه را می‌توان انتقال داد. می‌دانید که بیمه شخص ثالث با توجه به پوشش‌ها و مزیت‌هایی که دارد برای تمام راننده‌های محتاط اهمیت دارد. بدین گونه که اگر راننده‌ای با رعایت قوانین، رانندگی می‌کند […]

با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۵ قانونی برای انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث طراحی  و اجرا شده است، این بیمه نامه را می‌توان انتقال داد. می‌دانید که بیمه شخص ثالث با توجه به پوشش‌ها و مزیت‌هایی که دارد برای تمام راننده‌های محتاط اهمیت دارد. بدین گونه که اگر راننده‌ای با رعایت قوانین، رانندگی می‌کند نسبت به راننده‌ای که خطر ساز است به طور حتم تفاوت‌هایی دارد و در اینجا بحث انتقال تخفیفات بیمه نامه مطرح می‌شود. در بیمه شخص ثالث اگر راننده محتاط باشد و با توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی خطری برای سایر افراد ثالث ایجاد نکند شامل تخفیف‌های بیمه ثالث خواهد شد. حال اگر این بیمه نامه قابل انتقال باشد دیگر با خرید و فروش خودرو مشکلی برای تخفیفات بیمه شخص ثالث ایجاد نمی‌شود و راننده قانون‌مندمی‌تواند از تخفیفات خود استفاده کند. در این مطلب سعی داریم درباره اهمیت بیمه شخص ثالث و شرایط انتقال آن توضیحاتی ارائه کنیم با ما تا انتهای متن همراه باشد.

تصویب قانون انتقال بیمه شخص ثالث

همیشه تغییرات قانونی با اطلاع رسانی انجام خواهد شد. همچنین تغییرات قانونی انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث برای آن دسته از افرادی است که به صورت ناخواسته شرایط انتقال بیمه را برای مالک جدید فراهم می‌کردند.

 دقت داشته باشد قبل از اینکه انتقال سند قطعی برای مالک انجام شود شرایط انتقال بیمه شخص ثالث وجود دارد و اگر صاحب وسیله نقلیه قبل از انتقال سند قطعی فوت کند، تخفیفات بیمه به وارث یا یکی از وارثان و نماینده قانونی او قابل انتقال است همچنین دیگر نمی‌توان بازپسگیری تخفیف بیمه را اعمال کرد.

از سوی دیگر با توجه به اجرای طرح تشویقی برای راننده‌های مطیع قانون راهنمایی و رانندگی باید شرایطی ایجاد شود تا این راننده‌ها با سایر راننده‌های حادثه ساز تفکیک شده و از مزیت‌های تخفیفات بیمه شخص ثالث خود استفاده کنند. در حقیقت این طرح برای این است که راننده متخلفی نتواند از شرایط بیمه نامه راننده قانونمند استفاده کند. بدین گونه که با خرید خودروی راننده مطیع قانون بتواند از مزیت‌ها و تخفیفات بیمه شخص ثالث استفاده کند.

به طور کلی در سال ۱۴۰۰ و با توجه به قانون جدیداگر فردی تخفیف بیمه شخص ثالث خود را قبل از فوت به اعضای درجه یک خانواده منتقل کند، مرتکب جرم شده است.

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

با توجه به قانون تصویب شده در سال ۱۴۰۰ در حالت‌های مختلفی می‌توان تخفیفات بیمه شخص ثالث را انتقال داد که به شرح زیر است:

  • از خودروی فرسوده به خودروی جدید مالک که باید به طور حتم کارکرده باشد.
  • به خودروی افراد درجه یک خانواده مالک فعلی مانند: همسر، پدر، مادر و فرزندان باشد.
  • از خودروی متعلق به یک شرکت حقوقی به خودروی دیگر از اموال همان شرکت با همان کاربری به طور مثال سواری به سواری، وانت به وانت باشد.
  • به خودروی جدید مالک فعلی خودرو که نمی‌تواند صفر کیلومتر باشد.

همانطور که می‌دانید هر خودرو صفر کیلومتر از درب کارخانه دارای بیمه شخص ثالث بود و برای انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث این خودرو باید تا سررسید تمدید بیمه نامه دو سال گذشته باشد. همچنین در خصوص خودروهای فرسوده باید بدانید که انتقال بیمه شخص ثالث این خودروها به ماشین دیگر که تحت مالکیت صاحب خودرو یا اعضای درجه یک خانواده‌ است، نیازمند ارائه مدارک خواهد بود که عبارتند از:

•           سند قطعی خودروی جدید

•           مدارک شناسایی بیمه‌گزار

•           گواهی اسقاطی بودن خودروی قبلی

•           اصل بیمه شخص ثالث

•           اصل مدارک خودروی قبلی

•           الحاقیه فسخ بیمه‌ نامه خودروی اسقاطی

تمام مدارک ذکر شده باید برای اثبات از رده خارج شدن خودرو قبلی به بیمه‌گر تحویل داده شود. در ابتدا باید ثابت شود که خودرو از رده خارج شده است سپس شرایط انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث انجام شود. دقت کنید که در قانون انتقال بیمه ثالث اگر شخصی دو خودرو داشته باشد، نمی‌تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را بین این خودرو‌ها جابه جا کند.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث دو نوع خسارات مالی و جانی یا همان خسارات بدنی شخص ثالث را پوشش می دهد و بیمه‌گر متعهد به پرداخت حداکثر پوشش بیمه شخص ثالث اتومبیل برای جبران خسارت های جانی و مالی مطابق حداکثر تعهدات توافقی در بیمه‌نامه شخص ثالث است.

خسارت مالی: خسارت‌هایی كه به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود مانند تصادف و خسارت به خودروی ثالث.چنین خسارت هایی، زیان مادی شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه موضوع بیمه را شامل می گردد.

خسارت بدنی: خسارت های جانی اشخاص ثالث که شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با موضوع بیمه باشد.خسارت بدنی پرداختی یا همان دیه یا ارش (دیه ای که مقدار آن در شرع مقدس مشخص نشده است) به نوع صدمه بدنی مانند شکستگی ، نقص عضو و از کار افتادگی جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم ـ دیه فوت و هزینه معالجه اشخاص ثالث در اثر حوادث تحت پوشش بیمه شخص ثالث بستگی دارد.

سقف جبران خسارت‌های مالی در سال ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۲۰ میلیون تومان است البته که بیمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر سقف تعهدات بیمه‌گر را افزایش دهد.

علت استقبال افراد برای افزایش سقف تعهدات مالی این است که هنگام خسارت‌های رخ داده در تصادف رانندگی، تمام ریسک جبران خسارت به بیمه‌گر منتقل شود.

اهمیت نرخ دیه در بیمه شخص ثالث

قوه قضاییه در ابتدای هر سال میزان دیه مشخص شده را به مرکزی اعلام می‌کند. مبلغ دیه یکی از عوامل مهم و تاثیر گزار بر قیمت حق بیمه شخص ثالث است. بیمه‌گر با توجه به میزان ریسک‌ها و حادثه‌های رانندگی سقف تعهدات خود را مشخص می‌کند و علت اصلی ایجاد سقف تعهدات به میزان دیه مشخص شده در بیمه نامه مرتبط خواهد بود.

مبلغ دیه مشخص شده در ابتدای هر سال، معادل دیه یک انسان مسلمان است و در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۰۰ میلیون تومان در ماه‌های حرام (ذی القعده، ذی الحجه، رجب و محرم) است.

اگر شخص ثالث در حادثه‌ای دچار فوت شود و در ماه‌های حرام سال قرار داشته باشیم مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به عنوان دیه جانی در نظر گرفته می‌شود. همچنین عدم استفاده از دیه بر روی میزان تخفیفات بیمه نامه تاثیر خواهد گذاشت و این تخفیفات را افزایش خواهد داد.

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

در صورت تمایل مالک جدید برای استفاده از تخفیفات بیمه شخص ثالث، بیمه‌گزار باید قبل از تمدید بیمه نامه درخواست انتقال بیمه شخص ثالث را به نمایندگی بیمه اعلام کند. در این هنگام نماینده شرکت بیمه مابه التفاوت تخفیف بیمه قبلی را دریافت کرده و شرایط انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث قبلی را به خودروی جدید انجام خواهد داد.

مدارک انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث

در ابتدا برای انتقال تخفیفات بیمه ثالث باید به نمایندگی صدور بیمه نامه مراجعه کرده و با ارائه مدارک مشخص شده شرایط انتقال بیمه نامه را به خودروی جدید فراهم کرد. مدارک مورد نیاز برای انتقال بیمه نامه از خودروی قبلی به خودروی جدید عبارتند از:

  • بیمه ‌نامه خودروی جدید
  • کپی کارت خودروی قدیم
  • کپی بیمه شخص ثالث خودروی قدیم
  • اصل کارت خودروی خودروی جدید
  • کپی کارت خودروی جدید

برای خودروی اسقاطی باید اصل و کپی برگ گواهی اسقاطی هم همراه داشته باشید.

شرکت بیمه قبلی، با صدور یک الحاقیه تخفیفات بیمه نامه قبلی را حذف خواهد کرد و مبلغ مابه التفاوت بیمه‌ نامه قبلی شما را دریافت کرده و اصل الحاقیه تخفیفات مهر شده را به شما تحویل خواهد داد. در مرحله بعدی، شما باید به شرکت بیمه خودروی جدید خود مراجعه کرده و تخفیفات را به بیمه شخص ثالث خودروی جدید انتقال دهید.

اهمیت خرید بیمه شخص ثالث

به طور کلی همیشه انتخاب بیمه نامه شخص ثالث یکی از دغدغه‌های افرادی است که صاحب وسایل نقیله زمینی هستند. انتخاب بهترین و ارزان‌ترین بیمه نامه‌های شخص ثالث و موتور سیکلت باید با دقت زیادی انجام شود و اگر در تمدید آن سهل انگاری رخ دهد به طور حتم خسارت‌های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. با طرح خرید اجباری بیمه شخص ثالث و شرایط انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث دیگر کمتر کسی است که برای خرید و تمدید این بیمه نامه کوتاهی کند. همچنین با راه اندازی خرید آنلاین بیمه می‌توان در زمان کوتاهی این بیمه نامه را خریداری کرد و با خیالی آسوده در سطح شهر‌ها رانندگی کرد. برای سهولت در خریداری بیمه، می‌توانید از سامانه‌های مختلف آنلاین خرید بیمه مانند: بیمه دات کام استفاده کنید. کارگزاری بیمه دات کام یک سامانه استعلام، مقایسه و خرید آنلاین انواع بیمه نامه است که کافی است برای خرید بیمه شخص ثالث به صفحه اصلی این bimeh.com مراجعه کرده و در قسمت منوی محصولات تنها با چند کلیک بیمه نامه خود را خریداری کنید.


تخفیف بیمه شخص ثالث خود را خیلی راحت انتقال دهید